Havnas milliardverdier

Fra fvn.no:

Global Ocean Technology (GOT) omtales spesielt:

«Intervjudeltakerne var unisont enige om at den nylige utviklingen på Gismerøya og Strømsvika knyttet til etablering av GOT er fantastisk for hele regionens næringsliv, og at et havnesamarbeid hvor Mandal er med, forventes å gi ekstra «boost» til regionen», heter det.

https://www.fvn.no/nyheter/okonomi/i/ng6ywQ/Havnas-milliardverdier

 

Se mer om GOT fasiliteter i Mandal:
https://www.gotnorway.com/facilities/

Se mer om GOT Rig Harbour Mandal:
https://www.gotnorway.com/rigservice/got-rig-harbour/