Samarbeidsavtale

GOT og Norships AS har I dag undertegnet en samarbeidsavtale (MOU), som gjør begge selskapene i stand til å ha et tett samarbeid innen shipping og Rig markedet som tredjeparts leverandør.

Begge selskapene ser på dette samarbeidet som en stor mulighet for å sikre kompetanse og utvikling i Sør-Norge samt tilføre arbeidsoppgaver til regionen.