GOT Rigghavn Mandal er godkjent havn i henhold til ISPS koden.

GOT Rigg Havn Mandal er godkjent av Kystverket.
Smilende aktører fra venstre: Øystein Knutsen Asst. PFSO i GOT rigg, Jens Terje Tøråsen Overingeniør Kystverket, Thomas Granfeldt Jr.- Senior Vice President Business Relations/PFSO GOT Group, Arne Sandvik Senioringeniør Kystverket.

Etter en gjennomgang/revisjon av systemer og infrastruktur har Kystverket godkjent GOT Rigg Havn Mandal ihht ISPS koden. Dette er en internasjonal kode, vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å forbedre sikkerheten for skip og rigger i internasjonal fart og havneanlegg som betjener slike.

Kystverket.no kan man lese mer om havnesikring og ISPS:

Terrorangrepene mot USA 11. september 2001 markerer et veiskille for hvordan terrorangrep blir utført på den internasjonale arena. Som en følge av trusselen om terrorangrep også mot skip og havneanlegg, ble ISPS-koden utviklet og vedtatt i FNs sjøfartsorganisasjon IMO (International Maritime Organization) i desember 2002. Regelverket trådte i kraft 1. juli 2004.

Havner har viktige samfunnsfunksjoner som knutepunkt mellom transportformer, og som terminaler for passasjertrafikk i nasjonal og internasjonal trafikk. Havnen vil i seg selv ha direkte sårbarhet mot ytre trusler, og indirekte gjennom å påføre skip en trussel. 

Selv om ISPS-regelverket ble utarbeidet som følge av trusselen om terrorangrep, opplever mange norske havneanlegg at regelverket har andre positive konsekvenser enn å beskytte mot terror. Sikringstiltakene hindrer at uvedkommende kommer seg inn på området, noe som blant annet fører til færre tyveri og mindre hærverk innenfor det avgrensede ISPS-området.

GOT Rigg Havn Mandal ser på sertifiseringen som et viktig ledd i profesjonaliseringen av havnen. Du kan lese mer om GOT Rigghavn Mandal her.