GOT styrker sin posisjon og satsing innen blå næring.

Signatur av avtalen: Innkjøpssjef Dess Tommy Karlsen, Senior Vice President
Business Relations GOT Thomas Granfeldt Jr. og Inspektør DESS Hans Petter Pedersen.

Ny rammeavtale
GOT inngår ny rammeavtale med DESS om service og vedlikehold på hele flåten. Med havnen i Mandal som utgangspunkt, dekker vi kyststripen fra Halden til og med Rogaland.

GOT maritime service vil bistå DESS Aqua sine fartøy med 24/7 der utfordringen vil oppstå, nasjonalt og internasjonalt. GOT vil også drive regelmessig vedlikehold og opplæring gjennom hele året på rederiets fartøy. 

Kompetansen i GOT er både bred og spesifikk innenfor maritim sektor. GOT er sertifisert til høyeste nivå for inspeksjon og vedlikehold av kraner og løfteutstyr. GOT vil også lever alt av tjenester innen elektro, hydraulikk, plate og sveis som er nødvendig for å vedlikeholde en flåte som er i operasjon det meste av året.

Med bred ekspertise tilbyr GOT maritim service globalt. I tillegg tilbyr GOT egnede fasiliteter der man ønsker lokale og internasjonale fartøyer/rederier velkommen!  


GOT oppdrag på Brønnbåten «Aqua Kvaløy» i Mandal.

Mer om DESS
We are DESS Aqua. Determined to be a leading provider of vessel operations and a preferred partner for the aquaculture industry.
https://www.dessaqua.com/

Mer om GOT
Unique Norwegian oceanic competence.GOT Group is an Offshore/Marine technology group in southern part of Norway.The GOT strategy is to develop a company based on technology and competency within the Energy- and Marine sector, focusing on entrepreneurship and culture by utilizing the existing expertise in the region.We provide all design, engineering and documentation required to build ships, floating structures and platforms according to customer needs.At GOT Rig Harbour Mandal we have modern workshop facilities, large storage areas, excellent logistics and short sailing distances from several Norwegian oil fields.GOT also enables clean and profitable energy solutions, providing complete, world-class hydrogen, LNG and battery technologies. GOT invests in ongoing and already developed technology and competency.
 www.gotnorway.com