Internt nytt!

«Kan skape nytt industrieventyr på Sørlandet
Nystartede Global Ocean Technology har gått fra én til 280 ansatte på to år, har åtte fiskebåter i ordreboka og fått sin første rigg i havn. Nå tror konsernsjef Tor Henning Ramfjord på et nytt, potensielt industrieventyr på Sørlandet.»

Dette preger nyhetsbilde for tiden og GOT har fått mye oppmerksomhet og vind i seilene. Vi har hatt stort fokus på “branding” av GOT i markedet, lokalt i regionen og ikke minst internt blant alle ansatte. For at vi sammen skal kunne bygge en ny og felles GOT kultur, er det viktig at alle sammen har tilhørighet til GOT og at vi føler stolthet for arbeidsplassen vår.

Vekst
Vår ambisjon og målsetning er vekst, men ikke nødvendigvis å bli så enormt stor, heller å skape et behov i markedet, flere trygge arbeidsplasser og bygge en ny type robust industri som tåler markedssvingninger. Vi har funnet en god og bærekraftig plattform. Det er fortsatt litt turbulens i oljeindustrien, men vår kombinasjon av fiskeri og havbruk, olje og gass, inspeksjon og maritim service, og ikke minst teknologi, vil være så robust at vi skal tåle litt svingninger i markedet.

Eierne er langsiktige og har gått inn med betydelig egenkapital i både GOT og Moldskjeran Eiendom AS (Gismerøya). Det har vært noen tøffe måneder siden etableringen av GOT desember 2017, og som dere sikkert har fått med dere endte fjoråret solid i minus, men nå ligger konsernet an til betydelig forbedring. Skjæringspunktet er passert, utviklingen er positiv, pilene peker oppover men det gjenstår mye hardt arbeid!

– Fra å være i bunnen har vi nå passert nullpunktet.

GOT satser som sagt på tre hovedforretnings områder:
-GOT Marine
-GOT Rigg
-GOT Produkt og teknologi
Vi opplever et godt marked i alle tre segmentene og har i dag 8 fiskefartøy i ordreboka, hvor B107 nettopp ble overlevert og på vei til Nordkapp for å gå direkte ut på fiske. Vi skal levere to fartøy til i 2019 og oppstart av B109, et nytt stort fartøy før nyttår.

GOT Product er i full gang med utvikling av nytt GOT kontroll system, som skal installeres på B109 og fartøyet skal være klart for levering Juni 2020. Et helt nytt rorsystem med styremaskin er ferdig utviklet, produsert hos GOT Equipment i Vennesla og klart for installasjon på B106 som nærmer seg sjøsetting i Mandal i begynnelsen av November.

Vi har opprettet et nytt selskap som heter GOT Cview, som skal være vårt teknologi ansikt ut i markedet og planen er at våre produkter skal markedsføres til eksterne kunder, og ikke bare være til egen produksjon. Flere produkter vil bli utviklet i tiden som kommer.

Som alle vet ble rigghavnen ferdigstilt i slutten av Mai, og første rigg “Rowan Viking” ankom en dag etter ferdigstillelse. Det er gjort store investeringer i dette konseptet, men vi fikk inn første rigg, GOT leverte og oppholdet endte med et betydelig arbeidsomfang for GOT Rig. Kunden Valaris, som forøvrig er verdens største rigg operatør, er svært godt fornøyd og GOT har nå signert en global rammeavtale for arbeid på deres rigger.

Vi er i forhandlinger om flere muligheter og regner med vi får inn neste rigg ila kort tid. Dette vil gi mange arbeidsplasser internt I GOT og for regionen. GOT Service vil være en betydelig aktør inn mot slike rigg jobber, både i Mandal, andre steder i Norge og ute i verden. Arbeidsmengden i Service er veldig bra og vi har fått signaler fra de største kundene, at belastningen vil være stabilt og økende fremover i alle fall ut 2021.

GODKJENT A1 FORETAK – SJØFARTSDIREKTORATET

Det er også gledelig å kunne fortelle at vi er blitt godkjent A1 foretak på vegne av Sjøfartsdirektoratet, for kontroll og sertifisering av løfteutstyr offshore, rednings utstyr, samt kontroll og sertifisering av fartøy inntil 15 meter. I tillegg til alle godkjennelser vi allerede har, vil dette gi betydelige vekst muligheter for GOT Inspection i fremtiden. GOT Inspection vil være sentral I forhold til Rigg- og Maritime Service.        

Med 250 ansatte og ca. 30 innleide, fremstår vi nå som en betydelig aktør både i Mandal og hele regionen.        

GOT er et industrikonsern som skal være robust og tåle fremtidige markedssvingninger, og vår viktigste ressurs er dere ansatte. Uten dere er det ikke mulig å videreutvikle GOT til et selskap vi alle kan være stolt av. Alle ansatte er like viktig for denne utviklingen, og jeg ønsker at alle sammen er med å bidra til en god og trygg GOT kultur, da blir dette en gøy reise.

Husk å ta vare på hverandre og det skal være gøy å gå på jobb!

Vil med dette takke alle sammen for en flott innsats og ønske dere en fin høst.

Tor Henning Ramfjord
CEO