Ny rigg til GOT Rigg Havn Mandal

GOT Rigghavn Mandal får på plass nok en rigg for service og vedlikehold. Ikke mange dager etter at Valaris riggen “Rowan Viking” forlot Mandal er en ny rigg på vei inn. Denne gangen er det Maersk sin Interceptor CJ70-X150-MD som skal inn til Mandal.

Beliggenheten, bunnforhold i innseilingen gjør Sørlandskysten attraktiv for rigger i Nordsjøens sør-østlige del. GOT sin kompetanse, brede erfaring og evne til å raskt sette sammen team gir riggeiere godt beslutningsgrunnlag.

Det er gjort store investeringer i anlegget for å få rigger inn til Mandal. GOT har satset på å bygge opp et selskap som har bred kompetanse på tvers av fagfeltene Energi, Teknologi og Marine. Når vi nå signerer avtale på enda en rigg, er det en bekreftelse på de synergier vi oppnår av investeringene og kompetansen i hele konsernet. Nå er det innsats og gjennomføring av leveransen som teller, det gir oss flere oppgaver og trygge arbeidsplasser.

Tor Henning Ramfjord
CEO/ Partner