Sjøsetting av Ben Hur

Badet i Sørlandets solskinn ble Ben Hur i dag sjøsatt ved GOT i Mandal. Det var gjort grundige beregninger og mange kalkulasjoner før dagens tunge løft. Reder, designer og ingeniører fulgte spent med på bryggekanten da båten i et luftig svev beveget seg ut over vannet. Fiskebåten skal nå påmonteres mye utstyr fra GOT slik at båten kan levere fisk av høyeste kvalitet. Den skal innredes og gjøres til en god arbeidsplass før mannskapet tar den med nordover på fiske.