PRESSENOTAT FRA GLOBAL OCEAN TECHNOLOGY.

Mandal, torsdag 5. mars 2020 

Ramfjord går av i GOT.  

Global Ocean Technology (GOT) startet opp i desember 2017 med Tor Henning Ramfjord som primus motor. 

GOT har på få år etablert seg som en solid aktør innen energi- og marinesektor på Sørlandet.  Etableringen av GOT Rigg Havn Mandal, videreutvikling av båtproduksjonen i GOT Skogsøy og utvikling av marineservice langs kysten har vært sentrale. Selskapet har nå omlag 220 ansatte og to hovedvirksomheter, energi og marine. Ordrereserven per februar 2020 er på omlag 600 mill. kroner, som vurderes å være solid. 

GOT erfarer at rask vekst, gjennom å bygge opp og samle selskaper under en paraply, er krevende. Ved årsslutt 2019 gjorde eierne en betydelig kapitalutvidelse for å møte kostnader knyttet til veksten, og for å sikre overgangen til neste fase for selskapet.

GOT er nå forbi gründerperioden, og skal over i en periode med fokus på effektivisering, driftsfokus og videreutvikling. 

Styret har i tett dialog med Ramfjord blitt enige om at det skal på plass ny administrerende direktør i selskapet for denne etappen. Ramfjord gikk derfor av som administrerende i GOT den 2. mars 2020. 

Ramfjord fortsetter som styremedlem og står til disposisjon for selskapet. Aksjonærene er fortsatt sterke i troen på at GOT skal bli et sørlandsk industrieventyr. Selskapets hovedaksjonærer, Hübert og Glastad, vil aktivt fortsette å utvikle selskapet der også Ramfjord har 6,1% eierandel. 

Kontakt
Jan Sigurd Vigmostad Styreleder Mobil: 916 27 297
Tor Henning Ramfjord Mobil: 913 80 326