Etterspørsel etter dyktige fagfolk.

I GOT har vi siden oppstart ansatt fagfolk på norske kontrakter.

Ved GOT Skogsøy har vi mange dyktige polske fagarbeidere og aluminiums sveisere som blir værende i Norge under Korona krisen. Tross viktig påskefeiring i Polen betyr arbeidsplassen i Mandal mye for våre folk. Med fokus på arbeidsavstand, hygiene og at alle tar ansvar, arbeides det seriøst på Gismerøya i Mandal.  For GOT Skogsøy er dette svært viktig i en tid da det er kø på fiskefartøy som bygges ved verftet og store ordrereserver.

Utleie av kvalifisert arbeidskraft
GOT har i tillegg et godt system på utleie av ansatte. Vi har langsiktige dyktige fagarbeidere innenfor plate, rør, mekanikk, sveis, elektro som er klare for rotasjon. Vi har også subsea / OIM / Maskinroms operatører – samt sjøfolk og offiserer som alle er klare til å ta i et tak. Selvfølgelig er det alltid forbehold, men i vanskelige tider har vi flere som stiller på i friperioder


Kritiske funksjoner og drift av anlegg trenger fortsatt bemanning.

Thomas Granfeldt Jr.

Mange bedrifter skal holde hjulene i gang og opplever nå i tillegg til karantener og sykemeldinger at fagfolk reiser til sine hjemland. Kritiske funksjoner og drift av anlegg trenger fortsatt bemanning. Dette kan GOT nå tilby.

Thomas Granfeldt Jr., Senior Vice President Business Relations

Etterspørsel etter dyktige folk
«I GOT opplever vi etterspørsel etter dyktige folk innenfor enkelte områder. Henvendelser på dekksfolk, OIM, maskin og verftsarbeidere, elektrikere, rørleggere osv.», sier Thomas Granfeldt Jr., Senior Vice President Business Relations i GOT. Han forteller engasjert om innsats og arbeidsvilje og poengterer at GOT er i stand til å levere fagfolk i rotasjon til de som nå trenger det.

Vi ønsker å fremstå som løsningsorienterte og frempå for å sikre verdiutvikling både internt i GOT, men også hos våre kunder

Trenger du fagfolk til din bedrift ta kontakt med:

Trond Inge Pedersen
Tlf 94019504

sales@gotnorway.com