Godkjent som sakkyndig virksomhet type A-1

GOT selskapet Global Ocean Services er av Sjøfartsdirektoratet blitt godkjent Sakkyndig virksomhet kat. A-1 i henhold til forskriften om kran og løft på flyttbare innretninger.

Dette er en viktig milepæl for konsernet og ett stort steg i retning av å bli en ledende leverandør av tjenester knyttet til kran og løft uttaler Tor Henning Ramfjord, CEO/Partner i GOT.

Forskriftens §3 setter følgende krav til virksomheten:
Sakkyndig virksomhet type A-1 skal ha
a) tilstrekkelig kompetanse om kran, som omfatter hydraulikk, styrke og struktur, automasjon og elektronikk
b) styringssystem
c) tilgang til relevant programvare for styrke- og strukturberegning, og
d) oppdaterte sjekklister og prosedyrer for kontroll av kraner.

Brev om godkjennelse fra Sjøfartsdirektoratet


Godkjenning for kontroll av fiske. og fangsfartøy.

Tidligere i sommer ble GOT også funnet kompetent av Sjøfartsdirektoratet til å utføre kontroll av fiske- og fangstfartøy fra 8 m til 15 m største lengde og lasteskip fra 8m til 15 m største lengde:
-Fullstendig kontroll
-Periodisk forenklet kontroll
-Annen kontroll