GOT Hybrid fiskefartøy

GOT Hybrid fiskefartøy (batteri/hydrogen hybrid).
Regjeringen vil halvere utslippene fra sjøfart og fiske innen 2030. I juni i år ble handlingsplan for grønn skipsfart lansert og før nyttår skal regjeringen legge frem sin hydrogenstrategi. 

Om Norge skal nå målene og internasjonale forpliktelser må kystnær maritim virksomhet over til bærekraftige løsninger før 2030

https://www.regjeringen.no/contentassets/0762c0682ad04e6abd66a9555e7468df/hydrogen-i-norge—synteserapport.pdf

Store skip og andre tungt kraftkrevende applikasjoner vil de neste årene kreve fossilt brensel, derfor må mindre krevende kystnære båter, ferger og oppdrett m.m. raskt over til hybridløsninger av batteri- og hydrogenenergi.

Ren Hydrogen
Hydrogen som produseres fra sol og vind overskuddskraft kalles ren hydrogen. Sol og vind vil som kjent ta over hovedtyngden av energiproduksjon frem mot 2040, og overskuddskraften som fører med vil nyttes til å produsere hydrogen. 

Som følger av myndighetenes meget gode og offensive satsing, for eksempel gjennom Statens Vegvesen sine anbudskrav til nullutslipp, vil hydrogen bli tilgjengelig i flere fylker innen 2023. Nye ferger og hurtigbåter vil få hydrogendrift (hybrid med batterier) i Nordland, Trøndelag og på Vestlandet. Hybridprosjekter er også under bygging for drift på Vestlandet. 

GOT TEKNOLOGI

Sammen med Ervik Kystfiske, tar GOT utgangspunkt i produksjon av ren hydrogen av overskuddskraft fra Raggovidda vindpark i Finnmark. Varanger Kraft bygger hydrogenfabrikk som leverer hydrogen fra 2020.

Prosjekt er en verdensnyhet og vil gi GOT et forsprang innen hybridløsninger og ledende på fremtidsrettet, miljøvennlig og bærekraftig teknologi.

Mer effektiv båt
En hybrid fiskebåt gir muligheter for større lasterom da størrelse på maskinrommet blir betydelig redusert.

Målsetning
GOT Hybrid 13m har fiskekapasitet tilsvarende dagens 15m båter, og energiforbruk tilsvarende en 11 meter.

Skisser GOT Skogsøy

I tett samarbeid med Jan Erik Ervik, Ervik Kystfiske i Berlevåg, SINTEF og andre sentrale aktører, utarbeider GOT layout, tekniske spesifikasjoner, hovedkomponenter og skissert General Arrangement for en 13 meter linefiske fartøy.  

WE EQUIP OCEAN PIONEERS