Private: Reaktivering av SW Tasman for Shearwater

Reaktivering av SW Tasman for Shearwater er i gang. Vi forventer ferdigstillelse før 01.04.20 av denne reaktiviseringen.

“SW Tasman er et av flere fartøy som skal reaktiveres i tiden fremover. Arbeidet består av inspeksjon og sertifisering av kraner og daviter, samt igangkjøring og testing av seismikk utstyr om bord”, sier Pål Erik Pedersen Teknisk leder i GOT Service.

Contact:

Karsten Lien
Department Manager, Service
karsten.lien@gotnorway.com
+47 473 81 601

Sharing:

Further Reading
No Blog Posts found.
Sign up for our newsletter

Be the first to hear about the latest news, stories and collaborations.
Join the GOT email list.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.