Skoleskipet skal gjennom 5 års klassing!

GOT blir forespurt med sine underleverandører på store deler av arbeidspakken.

Det var med stor respekt landsdelens eksperter nøysomt og forsiktig tok omsorg for vår stolthet.

Vi takker Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet for oppdraget!
Fullriggeren Sørlandet kom hjem til sine egne og ble tatt godt imot av GOT. På bildet tatt i forbindelse med første dokking. Det er en majestetisk dame som her ligger tørr. Vi takker for tilliten og oppdraget Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet ga oss i Global Ocean Technology. Nå begynner det store prosjektet.

Foto:Knut Arne Gjertsen
For Skoleskipet er det viktig i denne Corona tiden å gjennomføre så mye arbeider som overhode mulig i landsdele

Veien videre
GOT med sine samarbeidspartnere gleder seg over at skoleskipet kommer til Mandal for å forberede stålarbeidene samt utføre en rekke små og store arbeidsoppgaver. Det meste av arbeidene som kan gjennomføres mens skipet er ute av dokk vil bli gjennomført av GOT, og GOT sine regionale leverandører.  For Skoleskipet er det viktig i denne Corona tiden å gjennomføre så mye arbeider som overhode mulig i landsdelen, sier Knut Arne Gjertsen hos stiftelsen.

Foto:Knut Arne Gjertsen
Foto:Knut Arne Gjertsen
Foto:Knut Arne Gjertsen
Foto:Knut Arne Gjertsen

Fakta ifølge Wikipedia

Fullrigger er et seilskip med minst tre master og der alle er skværriggede.[1] Det fantes også firemastede fullriggere, men det har bare eksistert én femmastet fullrigger, «Preussen» fra 1902.[2] På disse kalles den aktre masten kryssmast eller jiggermast. I Norge er det i dag (2016) tre fullriggere, «Sørlandet», «Christian Radich» og «Najaden». Den fjerde skværriggeren, «Statsraad Lehmkuhl», er barkrigget.

Fullriggeren Sørlandet er verdens eldste operative fullrigger[1]. Skipet ble bygget i 1927 og var et tidligere skoleskip som opprinnelig ble drevet av Sørlandets Seilende Skoleskibs Institution (I dag Sørlandets maritime videregående skole). Skipet ble bygd for å brukes til grunnleggende fagopplæring av sjøfolk. I dag drifter skipet sin egen studiespesialiserende videregående skole, A+ World Academy.

https://no.wikipedia.org/wiki/SS_«Sørlandet»

Foto: Alle bilder i artikkelen er tatt av Knut Arne Gjertsen.

Contact:

Sharing:

Further Reading
No Blog Posts found.
Sign up for our newsletter

Be the first to hear about the latest news, stories and collaborations.
Join the GOT email list.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.